Nieuwe uitbating!

Beste Soccers,

Na 15 jaar uitbating heeft Sonja het bestuur gemeld dat ze wenst te stoppen met de uitbating van onze chalet vanaf 1 januari 2021.
Onnodig te onderstrepen dat 15 jaar uitbating een hele prestatie is en vandaar dan ook een hartelijk dankjewel vanwege het bestuur.

Ondertussen hebben we niet stilgezeten en zijn we gesprekken aangegaan met een aantal kandidaat uitbaters. En met succes ! We zijn blij jullie te kunnen melden dat de zoektocht beëindigd is .

Een duo heeft tijdens het interview op een heel dynamische en originele wijze hun visie van uitbating van onze chalet voorgesteld. Onze beslissing was dan ook snel unaniem genomen.

We verwelkomen Eline Mommerency en Bram Speltinckx !