Inschrijvingsformulier Lid 2017

  Voor- & Achternaam (1)

  Geboortedatum

  M/V

  Tel/GSM

  Interclub

  Lidgeld (2)

  MV

  JN

  MV

  JN

  MV

  JN

  MV

  JN

  Straat+nr: Postcode: Woonplaats:
  Email:

  (1) dames vermelden hun meisjesnaam.
  (2) lidgelden : betaling vóór 1 april 2017 : 1° volwassene: € 140,-/ 2° volwassene : € 130,- - Familieabonnement : € 400,-.

  Jeugd tot en met 15 jaar : € 60,-. Vanaf 16 jaar lidmaatschap volwassenen
  Kinderen geboren in 2011 of recenter betalen slechts € 25,-.
  Regelmatig bezoekende niet spelende leden € 10,-.

  Overeenstemmend bedrag te storten op rekeningnummer. BE07 0016 6549 6666  t.a.v. Tennis SOC, Bredabaan 1157 te 2930 Brasschaat.

  Vermelding : lidgeld 2017 + de namen van de inwonende familieleden die wensen aan te sluiten.
  Wenst U meer inlichtingen contacteer Rudi de Vocht, – e-mail : rudi.dv@skynet.be