Tennis Work Out

Tennis Work Out is een tennisgerichte workout waarbij het hoofddoel fitter worden is (en niet tennistechnisch).
Deze vorm van tennistraining is een sociale groepsactiviteit waarbij fun en bewegen centraal staan.
De bedoeling is om op een heel leuke manier en in groep met veel plezier aan sport te doen.
Er wordt heel veel bewogen en op een heel amusante en actieve wijze de tennisvaardigheden bijgebracht.

Indien interesse, zeker laten weten !

[maxbutton id=”1″ url=”https://www.soctennis.be/inschrijvingsformulier-doorlopende-activiteiten/” ]

of via tel Tom Geens 0496 71 69 91